Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa dojazdu do szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej - opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych- znak sprawy 12/VII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/VII/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Rozbudowa ul. Wrobela - etap III w formule zaprojektuj i zbuduj" - znak sprawy 9/VII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/VII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/VII/2018

Kampania promocyjno - informacyjna „ Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie"

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/VII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Wymiana opraw świetlenia ulicznego na terenie Plant Bieńczyckich - znak sprawy: 4/VII/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/VII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania „Program budowy chodników" - znak sprawy 5/VII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/VII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/VII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Chełmońskiego na odcinku od ul. Jasnogórskiej do schodów przy ul. Opolskiej w Krakowie" wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji formalno-prawnych koniecznych do realizacji zadania - znak sprawy: 6/VII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/VII/2018.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa pomnika Armii Krajowej na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie" - znak sprawy: 14/VI/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/VI/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa drogi łączącej ulicę Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej – znak sprawy: 9/VI/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/VI/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:"Budowa pomnika wraz z utwardzeniem terenu- dojściem oraz masztu flagowego na działce nr 374 obręb 13 przy Placu Niepodległości w Krakowie w ramach zadania: Rewitalizacja Placu Niepodległości."

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/VII/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/VII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej w rejonie filii przedszkola nr 110 w Krakowie" - znak sprawy: 3/VII/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/VII/2018.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/V/2018

Kampania promocyjno - informacyjna „ Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie"
Znak sprawy: 19/V/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/V/2018

   

Strona 1 z 48

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum