Projekt koncepcyjny budowy parkingu typu Parkuj i Jedź pod nazwą „Mały Płaszów”

Data zamieszczenia: 03.02.2015 

Opis: Projekt koncepcyjny budowy parkingu typu Parkuj i Jedź pod nazwą „Mały Płaszów” na terenie miasta Krakowa, na działkach nr 31/36 i 31/57 obr. 19 Podgórze

Termin składania uwag: 10.02.2015 

Adres do kontaktu:   audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum