Koncepcja sposobu obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji przy ul. Ptaszyckiego/Klasztornej_BPD

Koncepcja sposobu obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji na terenie działek nr 574, 621/4, 612/5, 612/6 obr. 46 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Ptaszyckiego/Klasztornej w Krakowie_data zamieszczenia 27.12.2012r.

 

 

 

Uwagi proszę przesyłać na mail: rbragiel@zikit.krakow.pl do dnia 10.01.2013r.

 

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum