Koncepcja obsługi komunikacyjnej planowanego budynku przy ul. Powstańców Śląskich w Krakowie.

Koncepcja obsługi komunikacyjnej planowanego budynku biurowo-usługowego wraz z parkingiem poziemnym, instalacjami wewnętrznymi, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi na działkach nr 451/3, 451/4 obręb 12 Podgórze przy ul. Powstańców Śląskich w Krakowie_data zamieszczenia 07.01.2013r.

 

    

 

Uwagi proszę przesyłać na mail:  rbragiel@zikit.krakow.pl do dnia 21.01.2013r.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum