Audyt rowerowy 24.01.2014r.

39.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

Audyty:

  • Przebudowa przejścia podziemnego w ciągu ul. S. Faustyny,
  • Budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską,
  • Obsługa komunikacyjna terenów w rejonie ul. Armii Krajowej- Radzikowskiego zgodnie z MPZP,
  • Przebudowa skrzyżowania ul. Ofiar Dąbia z ul. Bajeczną,
  • Rozbudowa ulicy Zawiłej dla obsługi inwestycji projektowanej na części działki nr ewid. 76/20,
  • Budowa zjazdu publicznego w ulice Przewóz wyposażonego w pas wyłączania z ulicy Lipskiej w Krakowie.

Protokół

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum