Audyt rowerowy 13.02.2014r.

40.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

Audyty:

  •       Budowa pasa wyłączenia z ul. Ujastek
  •       Budowa zabudowy wielorodzinnej przy ul. Biskupa Piotra Tomickiego
  •       Budowa drogi łączącej ulicę Bunscha z Piltza – audyt ponowny
  •       Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego w Krakowie
  •       Budowa układu drogowego dla C.H. SERENADA   

      Protokół

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum