Audyt rowerowy 27.03.2014r.

41.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

Audyty:

  • Koncepcja uzupełniająca dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej - audyt ponowny
  • Rozbudowa i budowa drogi wewnętrznej przy ul. Architektów w Krakowie
  • Budowa stacji paliw przy skrzyżowaniu ul. Bunsha, Babińskiego, Humbolta w Krakowie
  • Budowa budynku biurowo-usługowego przy ul. Gen. B. Zielińskiego i ul. Kapelanka w Krakowie 

Protokół

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum