Audyt rowerowy 14.04.2014r.

42.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

Audyty:

  • Przebudowa ul. Zakopiańskiej w zakresie budowy przystanku tramwajowego w rejonie siedziby ZUS
  •  Budowa pasa wyłączenia z ul. Ujastek - audyt ponowny
  •  Budowa układu drogowego dla C.H. SERENADA - audyt ponowny
  •  Przebudowa zjazdu z ul. Bunscha
  •   Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad w Nowej Hucie

Protokół

 

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum