Audyt rowerowy 09.05.2014r.

43.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

Audyty:

  • Budowa stacji paliw przy skrzyżowaniu ul. Bunsha, Babińskiego, Humbolta w Krakowie - audyt ponowny
  • Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Nowosądeckiej
  • Przebudowa pasa drogowego ul. Andersa wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem
  • Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 35 obr. 44 Podgórze
  • Przebudowa zjazdu z ul. Czarnowiejskiej
  • Rozbudowa ul. Siewnej

Protokół

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum