Audyt rowerowy 05.06.2014r.

45.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

Audyty:

  • Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i Kijowskiej
  •  Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego
  •  Budowa połączenia ul. Górników z ul. Wielicką w Krakowie
  •  Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach budowy budynku hotelowego przy ul. Monte Cassino

Protokół

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum