Audyt rowerowy 18.06.2014r.

         

46.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

                Audyty:

  •           Budowa budynku biurowego przy al. Powstania Warszawskiego
  •           Budowa ciągu łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka
  •        Przebudowa chodnika wzdłuż al. Pokoju w celu dostosowania do ruchu     pieszego i rowerowego 
  •         Pochylnia dla niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem ciągłości ruchu  rowerowego - ul. Wielicka

            

                 Protokół

 

 

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum