Audyt rowerowy 05.07.2014r.

47.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

                Audyty:

  •          Przebudowa ul. Przewóz w Krakowie
  •          Przebudowa Rynku Podgórskiego w Krakowie
  •          Rozbudowa ul. Myślenickiej 
  •         Przebudowa drogi dojazdowej wraz z ciągami pieszymi na działkach nr 425/1, 426/1 obr 6  oraz 234/3 obr 1 Krowodrza w Krakowie
  •          Budowa chodnika pomiędzy ul. Lipską i ul. Przewóz wraz z oświetleniem
  •          Rozbudowa systemu sterowania ruchem (UTCS - etap II)

               

                Protokół

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum