Audyt rowerowy 08.08.2014r.

50.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

Audyty:

 • Budowy ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu koryta rz. Wilgi z włączeniem do ul. Kobierzyńskiej
 • Budowa miejsc parkingowych wraz z zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Mogilska 50-56 w Krakowie
 • Przebudowa chodnika w ciągu ul. Teligi i Ćwiklińskiej z uwzględnieniem wykonania ścieżki rowerowej
 • Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż al. Andersa/Bora Komorowskiego
 • Przebudowa skrzyżowania ul. Mogilskiej i Przy Rondzie w Krakowie
 • Budowa połączenia ul. Górników z ul. Wielicką w Krakowie-audyt ponowny
 • Przebudowa chodnika w ul. Tatarskiej
 • Budowa myjni bezdotykowej przy ul. Marii Dąbrowskiej -audyt ponowny
 • Przebudowa ulicy Cegielnianej wraz z budową zjazdu publicznego
 • Rozbudowa skrzyżowania ulic Piaszczysta-Matki Pauli Zofii Tajber-Białoprądnicka-Zielińska w Krakowie
 • Ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego pod wiaduktem al. 29 Listopada 

Protokół

 

                                                             

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum