Audyt rowerowy 29.08.2014r.

51.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

Audyty:

  • Budowy ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu koryta rz. Wilgi z włączeniem do ul. Kobierzyńskiej
  • Odbudowa kładki usytuowanej w/c chodnika biegnącego wzdłuż ul. Opolskiej
  • Budowa zespołu 5 budynków w rejonie ulic Lipskiej i Rzebika
  • Przebudowa ulicy Cegielnianej wraz z budową zjazdu publicznego-audyt ponowny
  • Budowa chodnika wzdłuż ul. Ks. Józefa na odc. od ul. Do Przystani do przystanku MPK
  • Przebudowa ul. Szymanowskiego w Krakowie
  • Przebudowa ul. Włodkowica w Krakowie
  • Rewitalizacja Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich w Krakowie Prokocimiu
  • Budowa zjazdu publicznego z ul. Bulwarowej do działki nr 198/1 w Krakowie

Protokół

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum