Audyt rowerowy 21.10.2014r.

53.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

Audyty: 

  • Budowa zjazdu publicznego z ul. Piasta Kołodzieja 
  • Budowa zjazdu, przebudowa istniejącego zjazdu oraz budowa pasa wyłączenia przy al. Pokoju
  • Budowa chodnika oraz przebudowa skrzyżowania ul. Turonia z ul. ul. Strąkową
  • Koncepcja przebudowy ul. Wrocławskiej i Racławickiej - audyt ponowny
  • Projekt koncepcyjny budowy ul. 8 Pułku Ułanów w Krakowie
  • Koncepcja budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa
  • dla opracowań omówionych w ramach spraw bieżących

Protokół 

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum