Audyt rowerowy 12.09.2014r.

52.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

Audyty:

  • Koncepcja przebudowy ul. Wrocławskiej i Racławickiej - audyt ponowny
  • Budowa kolejowego przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii kolejowej nr 94
  • Rewaloryzacja zespołu-dworsko parkowego na Woli Duchackiej przy ul. Estońskiej
  • Budowa zjazdu na działce nr 280/1 w Krakowie na ul. Półłanki 

Protokół

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum