Audyt rowerowy 06.11.2014r.

54.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

        Audyty

  •       Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Wadowickiej odcinek od Matecznego do skrzyżowania Zakopiańska/Brożka
  •       Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej - odcinek od ul. Rożena Jaksy do skrzyżowania Wielickiej/Teligi - długość ok. 1,65 km
  •       dla opracowania omówionego w ramach spraw bieżących

          Protokół

 

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum