Audyt rowerowy 21.11.2014r.

55.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

        Audyty:

  • Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Wadowickiej odcinek od Matecznego do skrzyżowania Zakopiańska/Brożka  - przedstawienie rozwiązań uwzględniających poprzednie uwagi z audytu rowerowego,
  • Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej - odcinek od ul. Rożena Jaksy do skrzyżowania Wielickiej/Teligi - przedstawienie rozwiązań uwzględniających poprzednie uwagi z audytu rowerowego,
  • Budowa budynku oraz przebudowa dróg publicznych:ul.Królewskiej, ul.Kijowskiej i ul.Nowowiejskiej
  • Koncepcja przebiegu drogi rowerowej oraz rozwiązań polepszających warunki ruchu rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od Cmentarza Podgórskiego do skrzyżowania Wielicka/Powstańców Wielkopolskich

          Protokół

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum