Audyt rowerowy 15.12.2014r.

56.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

      Audyty:

  • Koncepcja przebiegu drogi rowerowej oraz rozwiązań polepszających warunki ruchu rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od Cmentarza Podgórskiego do skrzyżowania Wielicka/Powstańców Wielkopolskich - przedstawienie rozwiązań uwzględniających poprzednie uwagi z audytu rowerowego,
  • Przebudowy chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego – ul. Ptaszyckiego i Klasztorna
  • Budowa układu komunikacyjnego Centrum Jana Pawła II
  • Zagospodarowanie terenu przy zalewie Bagry
  • Koncepcja budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa - cz. 1- audyt ponowny
  • Koncepcja budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa - cz. 2
  • Przebudowa ul. Nowohuckiej w zakresie budowy drogi rowerowej

      Protokół

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum