Audyt rowerowy 20.01.2015r.

57.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

      Audyty:

  • Budowa zespołu budynków usługowych przy al. Pokoju w Krakowie
  • Budowa budynku handlowo-usługowego przy ul. Sielskiej i Zakopiańskiej w Krakowie
  • Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ul. Meissnera/Ślicznej
  • Rozbudowa ulicy Czajnej w Krakowie

       Protokół

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum