Audyt rowerowy 13.02.2015r

 59.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie 

 Audyty:

  • Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) – dokończenie audytu
  • Przebudowa ul. św. Anny i ul. Wiślnej
  • Projekt koncepcyjny budowy parkingu typu Parkuj i Jedź pod nazwą „Mały Płaszów”
  • Projekt koncepcyjny budowy parkingu typu Parkuj i Jedź pod nazwą „Kurdwanów”
  • Rozbudowa ul. Bartla w Krakowie na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza

 Protokół

 

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum