zestawienie audytów

Audyt rowerowy 08.08.2014r.

50.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

Audyty:

 • Budowy ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu koryta rz. Wilgi z włączeniem do ul. Kobierzyńskiej
 • Budowa miejsc parkingowych wraz z zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Mogilska 50-56 w Krakowie
 • Przebudowa chodnika w ciągu ul. Teligi i Ćwiklińskiej z uwzględnieniem wykonania ścieżki rowerowej
 • Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż al. Andersa/Bora Komorowskiego
 • Przebudowa skrzyżowania ul. Mogilskiej i Przy Rondzie w Krakowie
 • Budowa połączenia ul. Górników z ul. Wielicką w Krakowie-audyt ponowny
 • Przebudowa chodnika w ul. Tatarskiej
 • Budowa myjni bezdotykowej przy ul. Marii Dąbrowskiej -audyt ponowny
 • Przebudowa ulicy Cegielnianej wraz z budową zjazdu publicznego
 • Rozbudowa skrzyżowania ulic Piaszczysta-Matki Pauli Zofii Tajber-Białoprądnicka-Zielińska w Krakowie
 • Ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego pod wiaduktem al. 29 Listopada 

Protokół

 

Więcej: Audyt rowerowy 08.08.2014r.

 

Audyt rowerowy 29.07.2014r.

 

49.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

Audyty:

 • Przebudowa ul. Prystora w Krakowie
 • Przebudowa ul. Ochlewskiego w Krakowie
 • Przebudowa chodnika wzdłuż al. Pokoju w celu dostosowaniem do ruchu pieszego i rowerowego
 • Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego - ul.Wielicka

        Protokół

Więcej: Audyt rowerowy 29.07.2014r.

 

Audyt rowerowy 24.07.2014r.

48.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

                Audyty:

 •  Budowa chodnika pomiędzy ul. Lipską i ul. Przewóz wraz z oświetleniem
 • Przebudowa ul. Bronowickiej na odcinku od al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Wernyhory/Balicka
 • Budowa myjni bezdotykowej dla samochodów osobowych na działce 179/11 przy ul. Marii Dąbrowskiej w Krakowie
 • Budowa zjazdu z ul. T. Ptaszyckiego
 • Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr. 657/23 obr. 4 Śródmieście
 • Dokumntacje poruszone w ramach omawiania spraw bieżących

       Protokół

Więcej: Audyt rowerowy 24.07.2014r.

   

Audyt rowerowy 05.07.2014r.

47.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

                Audyty:

 •          Przebudowa ul. Przewóz w Krakowie
 •          Przebudowa Rynku Podgórskiego w Krakowie
 •          Rozbudowa ul. Myślenickiej 
 •         Przebudowa drogi dojazdowej wraz z ciągami pieszymi na działkach nr 425/1, 426/1 obr 6  oraz 234/3 obr 1 Krowodrza w Krakowie
 •          Budowa chodnika pomiędzy ul. Lipską i ul. Przewóz wraz z oświetleniem
 •          Rozbudowa systemu sterowania ruchem (UTCS - etap II)

               

                Protokół

Więcej: Audyt rowerowy 05.07.2014r.

 

Audyt rowerowy 18.06.2014r.

         

46.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

                Audyty:

 •           Budowa budynku biurowego przy al. Powstania Warszawskiego
 •           Budowa ciągu łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka
 •        Przebudowa chodnika wzdłuż al. Pokoju w celu dostosowania do ruchu     pieszego i rowerowego 
 •         Pochylnia dla niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem ciągłości ruchu  rowerowego - ul. Wielicka

            

                 Protokół

 

Więcej: Audyt rowerowy 18.06.2014r.

   

Strona 3 z 5

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum