zestawienie audytów

Audyt rowerowy 05.06.2014r.

45.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

Audyty:

 • Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i Kijowskiej
 •  Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego
 •  Budowa połączenia ul. Górników z ul. Wielicką w Krakowie
 •  Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach budowy budynku hotelowego przy ul. Monte Cassino

Protokół

Więcej: Audyt rowerowy 05.06.2014r.

 

Audyt rowerowy 23.05.2014r.

44.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

Audyty:

 • Przebudowa ul. Bieżanowskiej w Krakowie
 • Budowa drogi dla obsługi inwestycji przy ul. Bunscha
 • Przebudowa pasa drogowego w ciągu ul. Wielickiej na odcinku od ul. Prokocimskiej do ul. Wodnej
 • Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną

Protokół

Więcej: Audyt rowerowy 23.05.2014r.

 

Audyt rowerowy 09.05.2014r.

43.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

Audyty:

 • Budowa stacji paliw przy skrzyżowaniu ul. Bunsha, Babińskiego, Humbolta w Krakowie - audyt ponowny
 • Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Nowosądeckiej
 • Przebudowa pasa drogowego ul. Andersa wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem
 • Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 35 obr. 44 Podgórze
 • Przebudowa zjazdu z ul. Czarnowiejskiej
 • Rozbudowa ul. Siewnej

Protokół

Więcej: Audyt rowerowy 09.05.2014r.

   

Audyt rowerowy 14.04.2014r.

42.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

Audyty:

 • Przebudowa ul. Zakopiańskiej w zakresie budowy przystanku tramwajowego w rejonie siedziby ZUS
 •  Budowa pasa wyłączenia z ul. Ujastek - audyt ponowny
 •  Budowa układu drogowego dla C.H. SERENADA - audyt ponowny
 •  Przebudowa zjazdu z ul. Bunscha
 •   Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad w Nowej Hucie

Protokół

Więcej: Audyt rowerowy 14.04.2014r.

 

Audyt rowerowy 27.03.2014r.

41.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

Audyty:

 • Koncepcja uzupełniająca dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej - audyt ponowny
 • Rozbudowa i budowa drogi wewnętrznej przy ul. Architektów w Krakowie
 • Budowa stacji paliw przy skrzyżowaniu ul. Bunsha, Babińskiego, Humbolta w Krakowie
 • Budowa budynku biurowo-usługowego przy ul. Gen. B. Zielińskiego i ul. Kapelanka w Krakowie 

Protokół

Więcej: Audyt rowerowy 27.03.2014r.

   

Strona 4 z 5

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum