zestawienie audytów

Audyt rowerowy 13.02.2014r.

40.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

Audyty:

 •       Budowa pasa wyłączenia z ul. Ujastek
 •       Budowa zabudowy wielorodzinnej przy ul. Biskupa Piotra Tomickiego
 •       Budowa drogi łączącej ulicę Bunscha z Piltza – audyt ponowny
 •       Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego w Krakowie
 •       Budowa układu drogowego dla C.H. SERENADA   

      Protokół

Więcej: Audyt rowerowy 13.02.2014r.

 

Audyt rowerowy 24.01.2014r.

39.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

Audyty:

 • Przebudowa przejścia podziemnego w ciągu ul. S. Faustyny,
 • Budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską,
 • Obsługa komunikacyjna terenów w rejonie ul. Armii Krajowej- Radzikowskiego zgodnie z MPZP,
 • Przebudowa skrzyżowania ul. Ofiar Dąbia z ul. Bajeczną,
 • Rozbudowa ulicy Zawiłej dla obsługi inwestycji projektowanej na części działki nr ewid. 76/20,
 • Budowa zjazdu publicznego w ulice Przewóz wyposażonego w pas wyłączania z ulicy Lipskiej w Krakowie.

Protokół

Więcej: Audyt rowerowy 24.01.2014r.

 

Audyt rowerowy 20.12.2013r.

38.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

Audyty:

 •       Koncepcja budowy linii tramwajowej KST etap IIIA
 •       Przebudowa ulic Dunajewskiego oraz Basztowa - ponowny audyt
 •       Połączenie ul. Księcia Józefa z południową autostradową obwodnicą Krakowa

      Protokół

Więcej: Audyt rowerowy 20.12.2013r.

   

Audyt rowerowy 10.12.2013r.

37.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

 Audyty:

 • Budowa drogi łączącej ulicę Bunscha z ulicą Piltza - audyt ponowny

  Protokół

Więcej: Audyt rowerowy 10.12.2013r.

 

Audyt rowerowy 09.12.2013r.

36.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

 Audyty:

 •  Koncepcja uzupełniająca dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej
 • Przebudowa pasa drogowego w ciągu al. Pokoju w zakresie wykonania ścieżki rowerowej oraz chodnika
 •  Budowa ronda w miejscu skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 774 z ul. Olszanicką
 • Przebudowa ul. Wielickiej w Krakowie
 • Przebudowa ul. Obrońców Krzyża w Krakowie - Zadanie I
 • Przebudowa ul. Obrońców Krzyża w Krakowie - Zadanie II
 • Przebudowa ul. Obrońców Krzyża w Krakowie - Zadanie III
 • Przebudowa ul. Obrońców Krzyża w Krakowie - Zadanie IV

  Protokół

Więcej: Audyt rowerowy 09.12.2013r.

   

Strona 5 z 5

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum