zestawienie audytów

Audyt rowerowy 21.11.2014r.

55.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

        Audyty:

 • Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Wadowickiej odcinek od Matecznego do skrzyżowania Zakopiańska/Brożka  - przedstawienie rozwiązań uwzględniających poprzednie uwagi z audytu rowerowego,
 • Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej - odcinek od ul. Rożena Jaksy do skrzyżowania Wielickiej/Teligi - przedstawienie rozwiązań uwzględniających poprzednie uwagi z audytu rowerowego,
 • Budowa budynku oraz przebudowa dróg publicznych:ul.Królewskiej, ul.Kijowskiej i ul.Nowowiejskiej
 • Koncepcja przebiegu drogi rowerowej oraz rozwiązań polepszających warunki ruchu rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od Cmentarza Podgórskiego do skrzyżowania Wielicka/Powstańców Wielkopolskich

          Protokół

Więcej: Audyt rowerowy 21.11.2014r.

 

Audyt rowerowy 06.11.2014r.

54.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

        Audyty

 •       Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Wadowickiej odcinek od Matecznego do skrzyżowania Zakopiańska/Brożka
 •       Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej - odcinek od ul. Rożena Jaksy do skrzyżowania Wielickiej/Teligi - długość ok. 1,65 km
 •       dla opracowania omówionego w ramach spraw bieżących

          Protokół

 

Więcej: Audyt rowerowy 06.11.2014r.

 

Audyt rowerowy 21.10.2014r.

53.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

Audyty: 

 • Budowa zjazdu publicznego z ul. Piasta Kołodzieja 
 • Budowa zjazdu, przebudowa istniejącego zjazdu oraz budowa pasa wyłączenia przy al. Pokoju
 • Budowa chodnika oraz przebudowa skrzyżowania ul. Turonia z ul. ul. Strąkową
 • Koncepcja przebudowy ul. Wrocławskiej i Racławickiej - audyt ponowny
 • Projekt koncepcyjny budowy ul. 8 Pułku Ułanów w Krakowie
 • Koncepcja budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa
 • dla opracowań omówionych w ramach spraw bieżących

Protokół 

Więcej: Audyt rowerowy 21.10.2014r.

   

Audyt rowerowy 12.09.2014r.

52.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

Audyty:

 • Koncepcja przebudowy ul. Wrocławskiej i Racławickiej - audyt ponowny
 • Budowa kolejowego przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii kolejowej nr 94
 • Rewaloryzacja zespołu-dworsko parkowego na Woli Duchackiej przy ul. Estońskiej
 • Budowa zjazdu na działce nr 280/1 w Krakowie na ul. Półłanki 

Protokół

Więcej: Audyt rowerowy 12.09.2014r.

 

Audyt rowerowy 29.08.2014r.

51.  posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie

Audyty:

 • Budowy ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu koryta rz. Wilgi z włączeniem do ul. Kobierzyńskiej
 • Odbudowa kładki usytuowanej w/c chodnika biegnącego wzdłuż ul. Opolskiej
 • Budowa zespołu 5 budynków w rejonie ulic Lipskiej i Rzebika
 • Przebudowa ulicy Cegielnianej wraz z budową zjazdu publicznego-audyt ponowny
 • Budowa chodnika wzdłuż ul. Ks. Józefa na odc. od ul. Do Przystani do przystanku MPK
 • Przebudowa ul. Szymanowskiego w Krakowie
 • Przebudowa ul. Włodkowica w Krakowie
 • Rewitalizacja Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich w Krakowie Prokocimiu
 • Budowa zjazdu publicznego z ul. Bulwarowej do działki nr 198/1 w Krakowie

Protokół

Więcej: Audyt rowerowy 29.08.2014r.

   

Strona 2 z 5

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum