Archiwum odbytych audytów rowerowych

Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z koncepcją pogladowa ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ulic Opolskiej i Łokietka

Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z koncepcją poglądową ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ulic Opolskiej i Łokietka w Krakowie. Data zamieszczenia 03 sierpnia 2012. Uwagi proszę przesyłać na adres rbragiel@zikit.krakow.pl do dnia 16.08.2012r.

Załącznik 1

 

Projekt koncepcyjny dla inwestycji pn. Budowa ul. Mosiężniczej od Francesco Nullo do ul. Cystersów

Projekt koncepcyjny dla inwestycji pn. Budowa ul. Mosiężniczej od Francesco Nullo do ul. Cystersów w Krakowie. Data zamieszczenia 03 sierpnia 2012. Uwagi proszę przesyłać na adres rbragiel@zikit.krakow.pl do dnia 16.08.2012r.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

 

Rozbudowa ul. Królowej Jadwigi i ul. Korbutowej

Rozbudowa ul. Królowej Jadwigi i ul. Korbutowej w Krakowie. Data zamieszczenia 03 sierpnia 2012. Uwagi proszę przesyłać na adres rbragiel@zikit.krakow.pl do dnia 16.08.2012r.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

   

Budowa ścieżki rowerowej w rejonie Tynieckiej w Krakowie - audyt ponowny

Budowa ścieżki rowerowej w rejonie Tynieckiej w Krakowie - audyt ponowny. Data zamieszczenia 03 sierpnia 2012. Uwagi proszę przesyłać na adres rbragiel@zikit.krakow.pl do dnia 16.08.2012r.

Załącznik 1

 

Projekt drogowy poszerzenia ul. Opolskiej

Projekt drogowy poszerzenia ul. Opolskiej w celu wykonania pasa wyłączenia dla zjazdu publicznego w km DK 79: KM 347+001,48÷KM 347+200,40 do projektowanej stacji paliw płynnych Ne dz. Nr 1/3, ¼, 1/5, 1/7, 1/8, 1/9, 2/5 obr.44 Krowodrza w Krakowie z planowanym przebiegiem ciągu pieszo rowerowego. Data zamieszczenia 03 sierpnia 2012. Uwagi proszę przesyłać na adres rbragiel@zikit.krakow.pl do dnia 16.08.2012r.

Załącznik 1

Załącznik 2

   

Strona 6 z 16

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum