Przebudowa linii tramwajowej na odc. od r. Mogilskiego do Pl. Centralnego_uwagi środowisk rowerowych

 

 

 

Audyt ponowny dla projektu pn.: Przebudowa linii tramwajowej na odc. od Ronda Mogilskiego do Placu Centralnego (odcinek 1 od Ronda Mogilskiego do Węzła Rayskiego)_uwagi środowisk rowerowych:

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum