opinie środowisk rowerowych

Przebudowa linii tramwajowej na odc. od r. Mogilskiego do Pl. Centralnego_uwagi środowisk rowerowych

Odcinek 1 -  Rondo Mogilskie do węzła Rayskiego (nad ul. Stella Sawickiego) - uwagi i opinie:

 

Uwagi i opinie środowis rowerowych:

  

 

 

Koncepcja sposobu obsługi komunikacyjnej plan. inwest. przy ul. Ptaszyckiego/Klasztornej_uwagi KMR

Koncepcja sposobu obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji przy ul. Ptaszyckiego/Klasztornej_uwagi Stowarzyszenia KMR

Więcej: Koncepcja sposobu obsługi komunikacyjnej plan. inwest. przy ul. Ptaszyckiego/Klasztornej_uwagi KMR

 

Koncepcja sposobu obsługi komunikacyjnej projektowanego budynku_ul. Teligi/Kurczaba_uwagi KMR

Koncepcja sposobu obsługi komunikacyjnej projektowanego budynku_ul. Teligi/Kurczaba w Krakowie_uwagi Stowarzyszenia KMR

Więcej: Koncepcja sposobu obsługi komunikacyjnej projektowanego budynku_ul. Teligi/Kurczaba_uwagi KMR

   

Koncepcja sposobu obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji przy ul. Ptaszyckiego/Klasztornej

Koncepcja sposobu obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji przy ul. Ptaszyckiego/Klasztornej_uwagi Pana Łukasza Chruścickiego

Więcej: Koncepcja sposobu obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji przy ul. Ptaszyckiego/Klasztornej

 

Przejazdy rowerowe w Al. Pokoju_uwagi Pana Łukasza Chruścickiego

Przejazdy rowerowe w Al. Pokoju_uwagi Pana Łukasza Chruścickiego

Więcej: Przejazdy rowerowe w Al. Pokoju_uwagi Pana Łukasza Chruścickiego

   

Strona 3 z 13

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum