opinie środowisk rowerowych

Przebudowa ul. Bieńczyckiej w Krakowie

Przebudowa ul. Bieńczyckiej na działce nr 98 obr. 51 Nowa Huta w Krakowie na odcinku drogi wojewódzkiej nr 776 km 7+929,50 do km 7+821,60_uwagi Łukasza Chruścickiego

Więcej: Przebudowa ul. Bieńczyckiej w Krakowie

 

Przebudowa ul. Śląskiej w Krakowie

Przebudowa ul. Śląskiej w Krakowie_uwagi Bartosz Bosowiec

Więcej: Przebudowa ul. Śląskiej w Krakowie

 

Przebudowa ulicy Śląskiej w Krakowie

Przebudowa ulicy Śląskiej w Krakowie_uwagi Łukasza Chruścickiego

 

Więcej: Przebudowa ulicy Śląskiej w Krakowie

   

Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie_uwagi Łukasza Chruścickiego

Rozbudowa ul. Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 w Krakowie na odcinku od ul. Giedroycia (Jeżynowej) do granicy administracyjnej miasta.

Więcej: Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie_uwagi Łukasza Chruścickiego

 

Przebudowa ul. Armii Krajowej_ARG

Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od wiaduktów kolejowych do łacznicy z ul. Bronowicką w Krakowie wraz z przebudową infrastruktury_uwagi Pana Krzysztofa Ryby.

Więcej: Przebudowa ul. Armii Krajowej_ARG

   

Strona 9 z 13

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum