projekty opiniowane w zakresie ruchu rowerowego

Koncepcja przebudowy ul. Wrocławskiej i Racławickiej - audyt ponowny

Data zamieszczenia:15.10.2013

Opis: Koncepcja przebudowy ul. Wrocławskiej i Racławickiej - audyt ponowny

Termin składania uwag:20.10.2014 r.

Adres do kontaktu:          audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Koncepcja przebudowy ul. Wrocławskiej i Racławickiej - audyt ponowny

 

Koncepcja budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa

Data zamieszczenia: 09.10.2014

Opis:Koncepcja budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku od Mostu Zwierzynieckiego do skrzyżowania z ul. Jodłową

Termin składania uwag: 20.10.2014 r.

Adres do kontaktu:   audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Koncepcja budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa

 

Budowa chodnika oraz przebudowa skrzyżowania ul. Turonia z ul. ul. Strąkową

Data zamieszczenia: 08.10.2014

Opis:Rozbudowa ul. Turonia w zakresie budowy chodnika na wysokości posesji Strąkowa 2 oraz przebudowa skrzyżowania ul. Turonia z ul. Strakową

Termin składania uwag: 20.10.2014 r.

Adres do kontaktu:  audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Budowa chodnika oraz przebudowa skrzyżowania ul. Turonia z ul. ul. Strąkową

   

Budowa zjazdu, przebudowa istniejącego zjazdu oraz budowa pasa wyłączenia przy al. Pokoju

Data zamieszczenia: 02.10.2014

Opis: Budowa zjazdu, przebudowa istniejącego zjazdu oraz budowa pasa wyłączenia przy al. Pokoju

Termin składania uwag: 16.10.2014 r.

Adres do kontaktu: audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Budowa zjazdu, przebudowa istniejącego zjazdu oraz budowa pasa wyłączenia przy al. Pokoju

 

Projekt koncepcyjny budowy ul. 8 Pułku Ułanów w Krakowie

Data zamieszczenia: 02.10.2014

Opis: Projekt koncepcyjny budowy ul. 8 Pułku Ułanów w Krakowie

Termin składania uwag: 16.10.2014 r.

Adres do kontaktu:            audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Projekt koncepcyjny budowy ul. 8 Pułku Ułanów w Krakowie

   

Strona 7 z 23

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum