projekty opiniowane w zakresie ruchu rowerowego

Przebudowa ul. św. Anny i ul. Wiślnej

Data zamieszczenia: 03.02.2015 

Opis: Przebudowa ul. św. Anny i ul. Wiślnej

Termin składania uwag10.02.2015 

Adres do kontaktu:   audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Przebudowa ul. św. Anny i ul. Wiślnej

 

Budowa zjazdu z ul. Puszkarskiej

Data zamieszczenia: 29.01.2015 

Opis: Budowa zjazdu z ul. Puszkarskiej w ramach zadania pn. "Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych 84B (3 Budynki H, I, J) wraz z wielostanowiskowymi garażami podziemnymi, miejscami postojowymi naziemnymi, obsługą komunikacyjną i zjazdem oraz infrastrukturą techniczną"

Termin składania uwag: 05.02.2015 

Adres do kontaktu:   audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Budowa zjazdu z ul. Puszkarskiej

 

Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)

Data zamieszczenia: 28.01.2015 

Opis: Koncepcja budowy linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)

Termin składania uwag: 04.02.2015 

Adres do kontaktu:   audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)

   

Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa)

Data zamieszczenia: 22.01.2015 

OpisBudowa linii  tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej

Termin składania uwag: 29.01.2015 

Adres do kontaktu:   audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa)

 

Koncepcji przebudowy ul. Nowohuckiej i rozbudowy ul. Cichociemnych w Krakowie

Data zamieszczenia: 22.01.2015 

OpisKoncepcji przebudowy ul. Nowohuckiej i rozbudowy ul. Cichociemnych w Krakowie 

Termin składania uwag: 29.01.2015  

Adres do kontaktu:   audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Koncepcji przebudowy ul. Nowohuckiej i rozbudowy ul. Cichociemnych w Krakowie

   

Strona 3 z 23

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum