projekty opiniowane w zakresie ruchu rowerowego

Przebudowa ul.Nowohuckiej w zakresie budowy drogi rowerowej

Data zamieszczenia: 05.12.2014

Opis: Przebudowa ul.Nowohuckiej w zakresie budowy drogi rowerowej

Termin składania uwag: 12.12.2014 r.

Adres do kontaktu:   audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Przebudowa ul.Nowohuckiej w zakresie budowy drogi rowerowej

 

Koncepcja budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa - cz. 2

Data zamieszczenia: 05.12.2014

Opis:Koncepcja budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku od Klasztoru Norbertanek do Mostu Zwierzynieckiego

Termin składania uwag: 12.12.2014 r.

Adres do kontaktu:   audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Koncepcja budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa - cz. 2

 

Zagospodarowanie terenu przy zalewie Bagry

Data zamieszczenia: 04.12.2014

Opis: Zagospodarowanie terenu przy zalewie Bagry w zakresie budowy elementów małej architektury w miejscu publicznym, remontu istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych (w tym ciągów pieszych) oraz utwardzenia powierzchni gruntu na działkach budowlanych, budowy przyłaczy elektrycznych.

Termin składania uwag: 11.12.2014 r.

Adres do kontaktu:   audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Zagospodarowanie terenu przy zalewie Bagry

   

Koncepcja budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa cz. 1- audyt ponowny

Data zamieszczenia: 02.12.2014

Opis:Koncepcja budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku od Mostu Zwierzynieckiego do skrzyżowania z ul. Jodłową- audyt ponowny

Termin składania uwag: 9.12.2014 r.

Adres do kontaktu:   audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Koncepcja budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa cz. 1- audyt ponowny

 

Budowa układu komunikacyjnego Centrum Jana Pawła II

Data zamieszczenia:27.11.2013

Opis: Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach budowy układu komunikacyjnego Centrum Jana Pawła II w Krakowie:

  • mostu na rzece Wildze wraz z dojazdami
  • kładki pieszo-rowerowej na rzece Wildze
  • włączenie ul. Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego Centrum JPII

Termin składania uwag:04.12.2014 r.

Adres do kontaktu:           audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Budowa układu komunikacyjnego Centrum Jana Pawła II

   

Strona 5 z 23

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum