projekty opiniowane w zakresie ruchu rowerowego

Budowa zjazdu publicznego z ul. Bulwarowej do działki nr 198/1 w Krakowie

Data zamieszczenia:21.08.2013

Opis: Budowa zjazdu publicznego z ul. Bulwarowej do działki nr 198/1 w Krakowie

Termin składania uwag:28.08.2014 r.

Adres do kontaktu:        audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Budowa zjazdu publicznego z ul. Bulwarowej do działki nr 198/1 w Krakowie

 

Rewitalizacja Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich w Krakowie Prokocimiu

Data zamieszczenia:20.08.2013

Opis: Rewitalizacja Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich w Krakowie Prokocimiu

Termin składania uwag:28.08.2014 r.

Adres do kontaktu:       audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Rewitalizacja Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich w Krakowie Prokocimiu

 

Przebudowa ulicy Cegielnianej wraz z budową zjazdu publicznego-audyt ponowny

Data zamieszczenia:20.08.2013

Opis: Przebudowa ulicy Cegielnianej wraz z budową zjazdu publicznego na działkę 173/4 obr. 32 Podgórze - audyt ponowny

Termin składania uwag:28.08.2014 r.

Adres do kontaktu:      audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Przebudowa ulicy Cegielnianej wraz z budową zjazdu publicznego-audyt ponowny

   

Przebudowa ul. Włodkowica w Krakowie

Data zamieszczenia: 19.08.2014 r.

Opis: Przebudowa ul. Włodkowica w Krakowie

Termin składania uwag: 28.08.2014 r.

Adres do kontaktu:             audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Przebudowa ul. Włodkowica w Krakowie

 

Przebudowa ul. Szymanowskiego w Krakowie

Data zamieszczenia: 19.08.2014 r.

Opis: Przebudowa ul. Szymanowskiego w Krakowie

Termin składania uwag: 28.08.2014 r.

Adres do kontaktu:             audyt.rowerowy@zikit.krakow.pl

Więcej: Przebudowa ul. Szymanowskiego w Krakowie

   

Strona 9 z 23

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum