Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/VI/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia Miasta Krakowa – część 1 obszar Śródmieście – w roku 2019. - znak sprawy 11/VI/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/VI/2019

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/VI/2019

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Światła na żądanie na przejściu dla pieszych przed Szkołą Podstawową nr 95" - znak sprawy: 14/VI/2019

 

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/VI/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/VI/2019

Wykonanie robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia miasta Krakowa – część 4 obszar Nowa Huta – w roku 2019. Znak sprawy: 10/VI/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/VI/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/VI/2019

Dotyczy postępowania pn.: Remont mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Starowiślnej – etap I. Znak sprawy 7/VI/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/VI/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/VI/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn w łukach torowych na infrastrukturze tramwajowej w Krakowie - Znak sprawy: 3/VI/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/VI/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/VI/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Wymiana słupów, kabli i opraw oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej na terenie miasta Krakowa : I część: Wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu LED II część: Wymiana słupów, kabli i opraw oświetlenia ulicznego.Sprawa znak:6/VI/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/VI/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/VI/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:„Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Kurczaba – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę"-Sprawa znak:5/VI/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/VI/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/VI/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa. - znak sprawy: 4/VI/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/VI/2019.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/V/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa w trybie zaprojektuj i zbuduj w ramach zadania „Program Budowy Chodników":

Część 1: ul. Moszyńskiego – od wjazdu na stadion do skrzyżowania z ul. Lasogórską

Część 2: ul. Golikówka – na odcinku od ul. Rybitwy do SP nr 65

Część 3: ul. Łutnia – od wiaduktu przy S7 do ul. Bugaj lewa strona do granicy Miasta Krakowa

Część 4: ul. Drożyska – od sklepu spożywczego nr 17 do budynku nr 72

Znak sprawy: 17/V/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/V/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/VI/2019

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy IX – „Budowa oświetlenia na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry w rejonie siłowni" - znak sprawy: 2/VI/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/VI/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/V/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich), podstawowych (rocznych) stanu technicznego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, gminnych oraz na drogach wewnętrznych administrowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa - znak sprawy: 15/V/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/V/2019

   

Strona 2 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum