Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa parkingów w os. Rżąka – budowa miejsc postojowych przy ul. Rydygiera/Schweitzera" - znak sprawy 13/II/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/II/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/II/2018

Remont ulic:
1. Remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Ćwiklińskiej na odcinku od ul. Teligi do ul. Mała Góra,
2. Remont nawierzchni ul. Warchałowskiego na odcinku od ul. Wrony do granicy miasta,
3. Remont nawierzchni jezdni ul. Obrony Tyńca od nr 36 do nr 87.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/II/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Kozienickiej w Krakowie na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Starzyńskiego / Szerokie Łąki - Znak sprawy: 11/II/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/II/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa chodnika w ul. Wyciąskiej w Krakowie w ramach zadania "Program budowy chodników" w formule "zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy: 4/II/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/II/2018

   

Przetarg nieograniczony 1/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Usługa projektowania bieżących zmian w stałej organizacji ruchu na drogach publicznych położonych na terenie miasta Krakowa w roku 2018

Więcej: Przetarg nieograniczony 1/II/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY OŚWIETLENIA NA TERENIE DZIELNICY XV MIASTA KRAKOWA, OŚWIETLENIE FORTU BATOWICE - OS. ZŁOTEGO WIEKU".

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/II/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej".

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/II/2018

   

Przetarg nieograniczony 2/II/2018

Budowa przyłącza oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa

Więcej: Przetarg nieograniczony 2/II/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Obsługa magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Za Torem 22 w Krakowie wraz z obsługą systemu rozbieralnych ścianek DPS2000 i bram przeciwpowodziowych".

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/I/2018

   

Przetarg nieograniczony 17/I/2018

Remont wiaduktu drogowego nad linia kolejową w ciągu ul. Doktora Twardego w Krakowie – etap II

Więcej: Przetarg nieograniczony 17/I/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie wariantowej koncepcji odwodnienia obszaru os. Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniowice w ramach zadania: „Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniowice jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk". Znak sprawy: 18/I/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/I/2018

   

Strona 3 z 40

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum