Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/V/2019.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia dla zadania pn.: "Budowa oświetlenia dla ul. Zakopiańskiej 101 - 103a" - znak sprawy: 16/V/2019r.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/V/2019.

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/VI/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu tłocznego wraz z przepompownią ścieków wylotem do rzeki Rudawy wraz z przebudową sieci energetycznej niskiego napięcia sieci oświetleniowej przy ul. Borowego w Krakowie, realizowanego w ramach zadania przebudowa ulicy Królowej Jadwigi etap VI." - znak sprawy : 1/VI/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/VI/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/V/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania: Program Budowy Chodników:

Część I – ul. Łupaszki – od ul. Balickiej do torów PKP.

Część II – ul. Pędzichów – przebudowa chodnika przy ul. Pędzichów w Krakowie – strona nieparzysta.

Część III – ul. Drozdowskich – dz. 270 obręb 69 Podgórze.

Część IV – ul. Smętna – od ul. Sosnowieckiej do Smętnej 11A i B i ul. Lazurowej.

Część V – ul. XX Pijarów – ok. 190 m po południowej stronie.

Część VI – ul. Katowicka – od ul. Boya – Żeleńskiego do budynku nr 12c.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/V/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/V/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy oświetlenia na os. Jagiellońskim 17. Znak sprawy 8/V/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/V/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/V/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy: 13/V/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/V/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/V/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej w Krakowie w latach 2019-2022. Znak sprawy 7/V/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/V/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/V/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa oświetlenia w Parku na os. Złotego Wieku Fort Batowice." - znak sprawy 9/V/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/V/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/V/2019.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa - Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: "Program budowy chodników":

Część I - ul. Darwina od torów kolejowych do przystanku autobusowego - około 50 m,
Część II - ul. Rzepakowa od nr 6D do pętli autobusowej przy ul. Tarasowej,
Część III - ul. Żelazowskiego - wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej,
Część IV - ul. Giedroycia od stacji wysokiego napięcia GPC Wanda do zjazdu ZTPO,
Część V - ul. Siarczanogórska od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły,
Część VI - ul. Lubocka od nr 141 do 145A i B,
Część VII - ul. Tyniecka od nr 116 do budynku Szkoły Podstawowej nr 54.

Oznaczenie sprawy: 10/V/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/V/2019.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/V/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na os. Kazimierzowskim pom. blokami 2 i 3 oraz na os. Przy Arce 10 w ramach zadania budżetowego „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI". Znak sprawy 2/V/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/V/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/V/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - budowa sieci światłowodowej na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj"- znak sprawy: 6/V/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/V/2019.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Alei 29 Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej w Krakowie - etap I w systemie P+B. Znak sprawy: 14/III/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/III/2019

   

Strona 3 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum