Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy:27/III/2019

Ulica Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po wschodniej stronie na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu. Znak sprawy:  27/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy:27/III/2019

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 25/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa toalety przy Al. Focha w ramach zadania „Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa" - znak sprawy: 25/III/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 25/III/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/III/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa parkingu przy ulicy Mała Góra - znak sprawy: 16/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/III/2019.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 21/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowy ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych z uwzględnieniem przebudowy ul. Ostroroga.  -  znak sprawy 21/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 21/III/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 23/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów na terenie Dzielnicy VI - znak sprawy: 23/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 23/III/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 28/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „ Przebudowa ul. Stróżeckiego w Krakowie". - znak sprawy 28/III/2019

 

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 28/III/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 19/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa ul. Przewiewnej od. ul. Czajnej do ul. Obronnej – opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID - zadanie realizowane w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Czajnej wraz z ulicami przyległymi" - znak sprawy: 19/III/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 19/III/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 24/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka"-znak sprawy: 24/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 24/III/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 30/III/2019

Dotyczy przetragu nieograniczonego: Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności w formule P+B zadanie z Budżetu Obywatelskiego edycja III - znak sprawy: 30/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 30/III/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 22/III/2019.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego w Krakowie w formule "zaprojektuj i zbuduj" - znak sprawy: 22/III/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 22/III/2019.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa i budowa dojść i dojazdów do budynków mieszkalnych oraz urządzeń z nimi związanych oraz miejsc postojowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia w rejonie ulic: Rydla i Krzywy Zaułek w ramach zadania pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka, Krzywy Zaułek-znak sprawy: 18/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/III/2019

   

Strona 3 z 61

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum