Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/VI/2017

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Plant Bieńczyckich
oraz Parku Krowoderskiego. Znak sprawy: 12/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/VI/2017

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/VI/2017

Dostawa i montaż 1500 szt. stojaków rowerowych. Znak sprawy 16/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej - opracowanie dokumentacji projektowej" - znak sprawy: 15/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 13/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie wariantowej koncepcji odwodnienia terenu osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice, Kantorowice – w ramach zadania „ Odwodnienie terenu osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice".Oznaczenie sprawy: 13/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 13/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa brakującego chodnika przy ul. Centralnej w formule „zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy: 14/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 10/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Realizacja programów konserwatorskich, elementów małej architektury –„Współczesne rzeźby plenerowe zlokalizowane na terenie Nowej Huty". Oznaczenie sprawy: 10/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 10/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy IV Miasta Krakowa, oświetlenie ciągu pieszego na działce 593/8 obr. 41 Krowodrza przy ul. Gnieźnieńskiej" - znak sprawy: 7/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/VI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Utrzymanie w ruchu oraz prowadzenie bieżących konserwacji i przeglądów wraz z serwisem urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla infrastruktury tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju" - znak sprawy: 6/VI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/VI/2017

Zakup pięciu samochodów osobowych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/VI/2017

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 23/V/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej:
Cz. I - Budowa miejsc postojowych przy ul. Rydygiera/Schweitzera
Cz. II – Budowa miejsc postojowych przy ul. Schweitzera.

Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa parkingów w os. Rżąka.
Oznaczenie sprawy: 23/V/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 23/V/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/V/2017

Dot. przetargu nieograniczonego p.n. Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania : Ścieżki rowerowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku wzdłuż alei 29 Listopada od Żelaznej do Opolskiej.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/V/2017

   

Strona 30 z 56

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum