Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Kozienickiej w Krakowie na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Starzyńskiego / Szerokie Łąki - Znak sprawy: 16/I/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/I/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: "Budowa odprowadzenia wód opadowych do potoku Suchy Jar" - znak sprawy: 15/I/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/I/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dekoracja okolicznościowa Miasta Krakowa 2018-2020. Znak sprawy: 13/I/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/I/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/I/2018

Bieżące utrzymanie toalet miejskich na terenie miasta Krakowa

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/I/2018

   

Przetarg nieograniczony 3/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Rozbudowa ul. Czajnej w Krakowie – opracowanie dokumentacji i realizacja robót budowlanych.

Więcej: Przetarg nieograniczony 3/I/2018

   

Przetarg nieograniczony 10/I/2018

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa w Krakowie oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych

Więcej: Przetarg nieograniczony 10/I/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z rozwiązaniem odwodnienia, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i kolidującą zielenią oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki - znak sprawy: 9/I/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/I/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 24/IX/2017

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Nadzór Inwestorski) dla zadania pn.: „Rozbudowa Al. 29 Listopada na odcinku od ul Opolskiej do granic miasta Krakowa o długości 2.6km w formule zaprojektuj i wybuduj –zgodnie z warunkami FIDIC. Znak sprawy 24/IX/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 24/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/I/2018

"Pełnienie dozoru technicznego oraz dokonywanie niezbędnych napraw w celu zapewnienia poprawnego działania Smoka Wawelskiego" - znak sprawy: 4/I/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/I/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/I/2018

Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Znak sprawy: 5/I/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/I/2018

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Likwidacja przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego. Znak sprawy: 8/I/2018.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/I/2018

   

Strona 4 z 40

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum