Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/III/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie wielowariantowej koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy/budowy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej na odcinku ok. 200 m od bloku nr 2 oraz w pobliżu działki 660/8 obręb 29 Krowodrza – wykonanie chodników, oświetlenia i przekładek kolidującego uzbrojenia (możliwa zmiana przebiegu istniejącego układu drogowego) - znak sprawy: 9/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/III/2019.

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ul. Lubockiej w Krakowie w granicy istniejącego pasa drogowego w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy przepustu, budowy chodnika po południowo – wschodniej stronie jezdni oraz przebudowa jezdni w ramach zadania: Przebudowa ul. Lubockiej-znak sprawy: 17/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 17/III/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa ul. Łamanej – opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID. Zadanie realizowane w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Czajnej wraz z ulicami przyległymi. - znak sprawy 20/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/III/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych w rejonie bloków nr 60 i 61 przy ul. Wawelskiej w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia w ramach zadania nr ZDMK/T1.246/19 pn.: „Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla) w rejonie bloku 60" - znak sprawy: 15/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/III/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:„Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie przystanku „Na Krępaku" (rekreacyjne Przegorzały B.O. D7 5/18) - opracowanie dokumentacji projektowej ."- znak sprawy 10/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/III/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/III/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy i przebudowy oświetlenia przy ul. Warszauera w Krakowie w formule „zaprojektuj i zbuduj" w ramach zadania Dzielnicy I Stare Miasto pn.: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I. Znak sprawy: 12/III/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/III/2019.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/III/2019.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: "Rozbudowa ul. Jodłowej na odcinku od ul. Żywicznej do ul. Przegorzalskiej w Krakowie" - znak sprawy: 13/III/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/III/2019.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/III/2019.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: "Świadczenie usług parkowania pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym" - znak sprawy: 11/III/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/III/2019.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej: projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. Generała Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego wraz z odwodnieniem, oświetleniem, wycinką kolidującej zieleni, rozbiórkami kolidujących budynków i przekładkami kolidującej infrastruktury technicznej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz innych ostatecznych decyzji administracyjnych, wymaganych do realizacji inwestycji.  Znak sprawy: 4/III/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/III/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy oświetlenia przy ul. Stoigniewa w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn. Budowa oświetlenia w ul. Stoigniewa - znak sprawy: 7/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/III/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy oświetlenia przy ul. Kierzkowskiego w Krakowie w formule „zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy: 3/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/III/2019

   

Strona 4 z 61

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum