Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ul. Tetmajera z ul. Pasternik. Znak sprawy: 12/XI/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/XI/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/XI/2016

Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy MiejskiejKraków w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na 4 obszary utrzymaniowe – Część 4.
Numer referencyjny: 2-XI-2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Zank sprawy: 10/XI/2016

 Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ulicy Zakrzowieckiej do ulicy Gronostajowej.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Zank sprawy: 10/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 5/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z" na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżanowskiego. Oznaczenie sprawy: 5/XI/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 5/XI/2016

   

Dialog konkurencyjny. Znak sprawy 1/V/2016

Dotyczy dialogu konkurencyjnego p.n.: Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Znak sprawy 1/V/2016

Więcej: Dialog konkurencyjny. Znak sprawy 1/V/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/XI/2016

Kraków: Posadowienie 2 szaletów miejskich wraz z przyłączami: wod-kan, elektroenergetycznym i zagospodarowaniem terenu w następujących lokalizacjach: 1. Park Ratuszowy, 2. Park Zaczarowanej Dorożki. Znak sprawy 6/XI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa ul. Stelmachów na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Jordanowskiej oraz rozbudowa ul. Piaskowej w Krakowie – opracowanie dokumentacji. Znak sprawy 7/XI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/XI/2016

Kraków: Bieżące utrzymanie i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne z podziałem na 4 części. Znak sprawy 3/XI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony - 23/X/2016

Dotyczy: Opracowanie koncepcji i PFU:
Część 1 - Opracowanie koncepcji i PFU dotyczącej budowy ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ul Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie.
Część 2 - Opracowanie koncepcji i PFU dotyczącej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 29 Listopada (na odcinku od al. Słowackiego do ul. Opolskiej w Krakowie) - ok. 1,8. Znak sprawy 23/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - 23/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/XI/2016

Kraków: Opracowanie koncepcji budowy toru motocyklowo – samochodowego wraz z obsługą komunikacyjną. Znak sprawy 1/XI/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 27/X/2016

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania „Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic Miasta Krakowa. Znak sprawy 27/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 27/X/2016

   

Strona 31 z 45

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum