Przetargi

Przetarg nieograniczony: Znak sprawy: 14/XII/2016

OBSŁUGA PUNKTÓW INFORMACYJNYCH - EKOCENTRUM

Więcej: Przetarg nieograniczony: Znak sprawy: 14/XII/2016

 

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 9/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Cegielnianej w Krakowie przy ul. Wałbrzyskiej.Oznaczenie sprawy: 9/XII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 9/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/XII/2016

Kraków: Dystrybucja, nabywanych w systemie Wykonawcy za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych użytkownika, biletów krótkookresowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK)

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony - 21/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Zmiany w organizacji ruchu z okazji świąt, imprez, wizyt itp. na terenie Miasta Krakowa. Znak sprawy 21/XI/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony - 21/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/XII/2016

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa ul. Golikówka w zakresie budowy jednostronnego chodnika i miejsc postojowych

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony: Znak sprawy: 3/XII/2016

 Przebudowa ul. Conrada i Opolskiej w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego na odcinku od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej w formule „zaprojektuj i zbuduj" w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej"

Więcej: Przetarg nieograniczony: Znak sprawy: 3/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie koncepcji uzupełniającej dla budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa wraz z aktualizacją PFU dla całości zadania: Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa. Znak sprawy 5/XII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Podłączenie systemu kamer monitoringu przejść podziemnych do systemu kamer sterowania ruchem. Znak sprawy 7/XII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa kamer nadzoru ruchu drogowego dla systemu UTCS. Znak sprawy 6/XII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 8/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Zakup serwerów sieciowych wraz z rozbudową przestrzeni storage dla potrzeb systemów informatycznych ZIKiT:
Cz. I – Dostawa urządzeń sieciowych UTM, Cz. II – Dostawa serwerów sieciowych. Oznaczenie sprawy: 8/XII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 8/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Bieżące utrzymanie i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne z podziałem na dwie części.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/XII/2016

   

Strona 33 z 49

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum