Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy; 15/IV/2016

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z podziałem na 2 części. Znak sprawy: 15/IV/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy; 15/IV/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy:12/IV/2016

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n. Rewitalizacja placów zabaw na terenie: - Parku MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - w rejonie ul. Grottgera, - Parku MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - w rejonie ul. Racławickiej, - Park im. Wincentego a Paulo, - Parku MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - w rejonie ul. Mazowieckiej/ul. Kmieciej. 

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy:12/IV/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/IV/2016

Kraków: 1) Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (część 1), 2) Rozbudowa ul. Chylińskiego - opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego (część 2), 3)Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Płaszowskiej na odc. od ul. Paproci do ul. Saskiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia (część 3). Znak sprawy: 13/IV/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/IV/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/IV/2016

Kraków: Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z budową oświetlenia w Krakowie. Znak sprawy 8/IV/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/IV/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/IV/2016

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnic Miasta Krakowa: Dzielnica I - część 1, Dzielnica XVII - część 2. Znak sprawy: 7/IV/2016

 

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/IV/2016

   

Zamówienie publiczne. Znak sprawy: 10/IV/2016

Remonty nawierzchni dróg: ul. Meissnera, ul. Pasternik, ul. Wiślickiej w Krakowie. Znak sprawy: 10/IV/2016

Więcej: Zamówienie publiczne. Znak sprawy: 10/IV/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/III/2016

Kraków: Rozbudowa ulicy Golikówka boczna od ulicy Golikówka do ul. Mały Płaszów w zakresie aktualizacji dokumentacji, uzgodnień i realizacji robót. Znak sprawy: 21/III/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/III/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 19/III/2016

Wymiana i dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnic w Krakowie wraz z aktualizacją dokumentacji. Część 1 - Dzielnica IV, Część 2 - Dzielnica VI, Część 3 - Dzielnica VIII, Część 4 - Dzielnica XIII, Część 5 - Dzielnica XIV, Część 6 - Dzielnica XVII. Znak sprawy: 19/III/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 19/III/2016

   

Licytacja elektroniczna. Znak sprawy 5/IV/2016

Kraków: Dostawa i uruchomienie stanowiska roboczego. Znak sprawy 5/IV/2016

Więcej: Licytacja elektroniczna. Znak sprawy 5/IV/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/IV/2016

Opracowanie:

Część 1 – dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej".

Część 2 – rozwiązań koncepcyjnych, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji ŚU, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Krakowskiej na odcinku od ulicy Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę".

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/IV/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/III/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Naprawa i remonty dróg zarządzanych przez ZIKiT w Krakowie oraz terenów należących do GMK w zakresie infrastruktury drogowej – Obszar 1 obejmujący dzielnice I, II, III. Znak sprawy 20/III/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/III/2016

   

Strona 35 z 38

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum