Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/I/2017

Kraków: Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych. Znak sprawy 6/I/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/I/2017

 

Przetarg nieograniczony - 10/I/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie" w ramach zadania ZIKiT/T1.92/14. Znak sprawy: 10/I/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - 10/I/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/I/2017

Bieżące utrzymanie publicznych toalet wolnostojących na terenie Miasta Krakowa.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/I/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/I/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Bieżące utrzymanie pompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Znak sprawy: 5/I/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/I/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/I/2017

Kraków: Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID: cz.1: Rozbudowa ul. Podwórkowej cz.2: Rozbudowa ul. Powały z Taczewa w Krakowie. Zadanie inwestycyjne – Przebudowa ul. Czajnej wraz z ulicami przyległymi.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/I/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/I/2017

Kraków: Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie" w ramach zadania ZIKiT/T1.92/14

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/I/2017

   

Przetarg nieograniczny. Znak sprawy 15/XII/2016

Kraków: Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej – Obszar 3 obejmujący Dzielnice IV-VII. Znak sprawy 15/XII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczny. Znak sprawy 15/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/XII/2016

Kraków: Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych. Znak sprawy 20/XII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/XII/2016

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Lubostroń w Krakowie na odcinku od budynku nr 3C do ul. Kobierzyńskiej wraz ze skrzyżowaniem Lubostroń/Kobierzyńska. Znak sprawy 19/XII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 18/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy XVI os. Wysokie i ul.Stadionowa w Krakowie.Oznaczenie sprawy: 18/XII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 18/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/XII/2016

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania: Przebudowa ul. Nowohuckiej w zakresie przebudowy chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego na odcinku od Ronda Dywizjonu 308 do ul. Wysockiej w formule "zaprojektuj i zbuduj" w ramach zadania "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie" zadanie ZIT. Znak sprawy 4/XII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/XII/2016

   

Strona 38 z 55

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum