Przetargi

Przetarg nieograniczony - 4/XI/2016

Dotyczy: Świadczenie usług holowania pojazdów na terenie Miasta Kraków.

Część 1 - Śródmieście w ramach art.50a i 130a Prawo o ruchu drogowym,
Część 2 - Krowodrza w ramach art.50a i 130a Prawo o ruchu drogowym,
Część 3 - Podgórze w ramach art.50a i 130a Prawo o ruchu drogowym.

Więcej: Przetarg nieograniczony - 4/XI/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/XI/2016

Kraków: Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania: cz.1: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie cz.2: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic; Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa cz.3: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie.Znak sprawy 20/XI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/XI/2016

Kraków: Opracowanie koncepcji budowy toru motocyklowo – samochodowego wraz z obsługą komunikacyjną.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/XI/2016

Kraków: Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie"

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 15/XI/2016

Przetarg nieograniczony p.n.:Dostawa i uruchomienie stanowiska roboczego oraz przełączników sieciowych do rozbudowy istniejącego systemu podglądu sieci i systemów sterowania ruchem.Oznaczenie sprawy: 15/XI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 15/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/XI/2016

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładką kolidującego uzbrojenia/zabezpieczeniem istniejących sieci i przyłączy. Znak sprawy 14/XI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/XI/2016

Przetarg nieograniczony p.n.: Wymiana uszkodzonych elementów Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS) w Krakowie. Znak sprawy 13/XI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/XI/2016

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VII Miasta Krakowa w ulicach: 1)cz.1: ul. Jeleniowa 2)cz.2: ul. Szyszko-Bohusza 3)cz.3: ul. Robla 4)cz.4: ul. Bodziszkowa

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony - 9/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Rozbudowa ulicy Domagały w Krakowie.

Znak sprawy: 9/XI/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony - 9/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Krakowie. Znak sprawy 19/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ul. Tetmajera z ul. Pasternik. Znak sprawy: 12/XI/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/XI/2016

   

Strona 40 z 55

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum