Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Kozienickiej w Krakowie na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Starzyńskiego / Szerokie Łąki - Znak sprawy: 7/I/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/I/2018

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z rozwiązaniem odwodnienia, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i kolidującą zielenią oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki - znak sprawy: 1/I/2018

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/I/2018

   

Przetarg nieograniczony 7/XII/2017

Świadczenie usług parkingowych dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. z 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 t.j.)

Więcej: Przetarg nieograniczony 7/XII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/XII/2017

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: "Wykonanie robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia miasta Krakowa: Część 1 – Obszar Śródmieście; Część 2 – Obszar Podgórze; Część 3 – Obszar Krowodrza; Część 4 – Obszar Nowa Huta" - Znak sprawy: 5/XII/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/XII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/XII/2017

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie" w formule „zaprojektuj i wybuduj".

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/XII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/XII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie Miasta Krakowa w latach 2018 – 2019. Znak sprawy: 6/XII/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/XII/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/XI/2017

Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana w formule "zaprojektuj i zbuduj"

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/XI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/XI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Najem urządzeń wielofunkcyjnych 8 sztuk czarno-białych oraz 3 sztuk kolorowych na potrzeby Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53 i os. Złotej Jesieni 14.Znak sprawy: 14/XI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/XI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/XI/2017

Wykonanie badań laboratoryjnych weryfikujących dla zadania „ Rozbudowa ul. Igołomskiej – drogi krajowej nr 79 – etap II, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ul. Giedroycia (Jeżynowa) w km 339+359,57 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury ( odwodnienia, oświetlenia, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/XI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 12/XI/2017

Budowa oświetlenia, iluminacji i kanalizacji teletechnicznej na Bulwarach: Inflanckim, Wołyńskim, Tynieckim i Rodła w Krakowie – w ramach rewitalizacji Bulwarów Wiślanych. Znak sprawy 12/XI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 12/XI/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/XI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Kozienickiej w Krakowie na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Starzyńskiego / Szerokie Łąki - Znak sprawy: 13/XI/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/XI/2017

   

Strona 5 z 40

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum