Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie projektu budowlanego
i wykonawczego dla budowy lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji administracyjnej warunkującej realizację inwestycji."
- znak sprawy 7/IV/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/IV/2019

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa:
Część I: osiedle Stalowe i osiedle Hutnicze
Część II: osiedle Kolorowe

Znak sprawy: 6/IV/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 6/IV/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/IV/2019.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE DZIELNICY VII MIASTA KRAKOWA:
Część I – ul. Powstania Styczniowego,
Część II – ul. Sokola - Budowa oświetlenia na odcinku od ul. Na Wirach do ul. Bielańskiego,
Część III – ul. Astronautów przy garażach – działka nr 160/24 obr. 20 Krowodrza,
Część IV – ul. Skibowa - Dobudowa oświetlenia na wysokości zatoki parkingowej zlokalizowanej na wjeździe na ogród jordanowski,
Część V – ul. Księcia Józefa boczna poniżej budynku 114 – dobudowa na odcinku przed słupkami
- znak sprawy: 5/IV/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/IV/2019.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Rozbudowa ul. Wrony etap I od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej. Znak sprawy: 2/IV/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/IV/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 29/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy i dobudowy oświetlenia przy ul. Tetmajera w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania p.n.: Rozbudowa oświetlenia przy ul. Tetmajera - znak sprawy: 29/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 29/III/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 31/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Przeniesienie kapliczki oraz realizacja prac konserwatorskich przy kapliczce zlokalizowanej przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie" - znak sprawy: 31/III/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 31/III/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Remont mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Brzeskiej – etap I - znak sprawy: 3/IV/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/IV/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa chodnika wzdłuż ul. Dębskiego w ramach zadania p.n.: „Program budowy chodników"- znak sprawy: 1/IV/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/IV/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy:27/III/2019

Ulica Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po wschodniej stronie na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu. Znak sprawy:  27/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy:27/III/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 25/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa toalety przy Al. Focha w ramach zadania „Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa" - znak sprawy: 25/III/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 25/III/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/III/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa parkingu przy ulicy Mała Góra - znak sprawy: 16/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/III/2019.

   

Strona 5 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum