Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/III/2019.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Doświetlenie ulicy Koszutki" - znak sprawy: 8/III/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/III/2019.

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia przy ul. Pod Strzechą dla zadania pn.: Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą." - znak sprawy 6/III/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/III/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/III/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy. Znak sprawy: 2/III/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 2/III/2019.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/III/2019.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla doświetlenia ul. Baryckiej dla zadania pn.: „Doświetlenie ulicy Baryckiej" - znak sprawy: 5/III/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/III/2019.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/II/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ul. Rynek Kleparski na odcinku od ul. Basztowej do ul. św. Filipa w Krakowie. - znak sprawy: 10/II/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/II/2019.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/II/2019

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ulicy Pileckiego - znak sprawy: 4/II/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/II/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/II/2019

Dotyczy przetargu nieogranioczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zagospodarowania terenu na części działki 35/34 obr. 51 Nowa Huta realizowanego w ramach zadania pn.: „Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych" - znak sprawy: 8/II/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/II/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/II/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Wierzyńskiego na odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego na długości ok. 200 m z uwzględnieniem jednego kierunku na odcinku od ul. Wapiennik do ul. Myczkowskiego.Sprawa znak: 7/II/2019

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/II/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/II/2019.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań: "Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego – sięgacz pomiędzy blokami nr 6 i 8", „Montaż lamp oświetleniowych w rejonie bramy wejściowej od ul. Ułanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128" - znak sprawy: 9/II/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/II/2019.

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/II/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności w formule P+B zadanie z Budżetu Obywatelskiego edycja III. Znak sprawy: 3/II/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/II/2019

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/II/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej w formule zaprojektuj i zbuduj – BO edycja IV. Znak Sprawy: 5/II/2019.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/II/2019

   

Strona 5 z 61

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum