Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/XI/2016

Przetarg nieograniczony p.n.: Wymiana uszkodzonych elementów Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS) w Krakowie. Znak sprawy 13/XI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/XI/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/XI/2016

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VII Miasta Krakowa w ulicach: 1)cz.1: ul. Jeleniowa 2)cz.2: ul. Szyszko-Bohusza 3)cz.3: ul. Robla 4)cz.4: ul. Bodziszkowa

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony - 9/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Rozbudowa ulicy Domagały w Krakowie.

Znak sprawy: 9/XI/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony - 9/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Krakowie. Znak sprawy 19/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ul. Tetmajera z ul. Pasternik. Znak sprawy: 12/XI/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/XI/2016

Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy MiejskiejKraków w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na 4 obszary utrzymaniowe – Część 4.
Numer referencyjny: 2-XI-2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Zank sprawy: 10/XI/2016

 Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ulicy Zakrzowieckiej do ulicy Gronostajowej.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Zank sprawy: 10/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 5/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z" na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżanowskiego. Oznaczenie sprawy: 5/XI/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 5/XI/2016

   

Dialog konkurencyjny. Znak sprawy 1/V/2016

Dotyczy dialogu konkurencyjnego p.n.: Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Znak sprawy 1/V/2016

Więcej: Dialog konkurencyjny. Znak sprawy 1/V/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/XI/2016

Kraków: Posadowienie 2 szaletów miejskich wraz z przyłączami: wod-kan, elektroenergetycznym i zagospodarowaniem terenu w następujących lokalizacjach: 1. Park Ratuszowy, 2. Park Zaczarowanej Dorożki. Znak sprawy 6/XI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa ul. Stelmachów na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Jordanowskiej oraz rozbudowa ul. Piaskowej w Krakowie – opracowanie dokumentacji. Znak sprawy 7/XI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/XI/2016

   

Strona 41 z 55

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum