Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/XI/2016

Kraków: Opracowanie koncepcji budowy toru motocyklowo – samochodowego wraz z obsługą komunikacyjną. Znak sprawy 1/XI/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/XI/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 27/X/2016

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania „Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic Miasta Krakowa. Znak sprawy 27/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 27/X/2016

   

Licytacja elektroniczna.Znak sprawy 24c/X/2016

Dotyczy licytacji elektronicznej :Dostawa serwerów sieciowych UTCS SCALA w ramach zadania pn.: Zakup infrastruktury IT CCTV. Znak sprawy 24c/X/2016.

Więcej: Licytacja elektroniczna.Znak sprawy 24c/X/2016

   

Licytacja elektroniczna.Znak sprawy 24b/X/2016

Dotyczy licytacji elektronicznej :Dostawa dedykowanych stacji roboczych z monitorami wielkoformatowymi min 40" w ramach zadania pn.: Zakup infrastruktury IT CCTV. Znak sprawy 24b/X/2016.

Więcej: Licytacja elektroniczna.Znak sprawy 24b/X/2016

   

Licytacja elektroniczna.Znak sprawy 24a/X/2016

Dotyczy licytacji elektronicznej :Dostawa urządzeń sieciowych w ramach zadania pn.: Zakup infrastruktury IT CCTV. Znak sprawy 24a/X/2016.

Więcej: Licytacja elektroniczna.Znak sprawy 24a/X/2016

   

Licytacja elektroniczna.Znak sprawy 24/X/2016

Dotyczy licytacji elektronicznej:Dostawa serwerów sieciowych UTCS VTcenter w ramach zadania pn.: Zakup infrastruktury IT CCTV. Znak sprawy 24/X/2016.

Więcej: Licytacja elektroniczna.Znak sprawy 24/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 28/X/2016

Kraków: Konserwacja i naprawy bieżące dźwigów osobowych, schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych przy obiektach inżynierskich zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 28/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 26/X/2016

Kontynuacja budowy ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 26/X/2016

   

Przetarg nieograniczony - 19/IX/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonrgo: "Serwisowanie samochodów służbowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie".  Znak sprawy: 19/IX/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - 19/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/X/2016


Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu pn. Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej, w ramach VI osi priorytetowej, Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 22/X/2016

Kraków: Przebudowa pasa pieszo – jezdnego przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie. Znak sprawy 22/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 22/X/2016

   

Strona 41 z 54

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum