Przetargi

Licytacja elektroniczna. Znak sprawy 2/IV/2016

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Znak sprawy 2/IV/2016

Więcej: Licytacja elektroniczna. Znak sprawy 2/IV/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/III/2016

Kraków: Realizacja programów prac konserwatorskich dla kapliczek i krzyży zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa. Znak sprawy 4/III/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/III/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/III/2016

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia na terenie Dzielnic Miasta Krakowa: Część 1 - Dz. IV - ul. Krowoderskich Zuchów 19, Część 2 - Dz. XIV - os. II Pułku Lotniczego 47, Część 3 - Dz. XVI - os. Wysokie 15-18, ul. Stadionowa 25-29, ul. Stadionowa od nr 1c do ul. Andersena, Część 4 - Dz. VI - ul. Machaya, ul. Palmowa, Część 5 - Dz. IV - oświetlenie Parku Wyspiańskiego. Znak sprawy 14/III/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/III/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 15/III/2016

Kraków: Budowa stanowisk postojowych wzdłuż ul. Architektów na działkach nr 163/8, 210/5, 213 i 590/1 obr. 10 Nowa Huta w Krakowie - Etap II i Etap III. Znak sprawy 15/III/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 15/III/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/III/2016

Opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego w al. Solidarności oraz torowiska w ul. Ujastek wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego. Znak sprawy: 11/III/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/III/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/III/2016

Opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego. Znak sprawy: 10/III/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/III/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 12/III/2016

Kraków: Budowa miejsc parkingowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku ul. Mogilska 50-56 w Krakowie, budową systemu oświetlenia i przebudową kolidującego kabla energetycznego na działkach nr: 299/27, 471/3 obr. 5 Śródmieście przy ul. Mogilskiej/ul. Grunwaldzkiej w Krakowie. Znak sprawy 12/III/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 12/III/2016

   

Zlecenie na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania:

Sporządzenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno użytkowego dla ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle (Ludwinów) do ul. Kamieńskiego i Wielickiej.

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu pt. „Zlecenie na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania: „Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle Łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. Marii Konopnickiej do Ronda matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładka na ul. Kamieńskiego) w Krakowie”

Więcej: Zlecenie na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania:

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/III/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2. Znak sprawy 6/III/2016.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/III/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/III/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa linii światłowodowej w ciągu ulicy Zakopiańskiej w Krakowie. Znak sprawy 8/III/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 8/III/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/III/2016

Kraków: Rozbudowa ulicy Witkowickiej w Krakowie. Znak sprawy 7/III/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/III/2016

   

Strona 41 z 43

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum