Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/VII/2016

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia w ulicy Maciejkowej i ulicy Azaliowej. Znak sprawy: 8/VII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/VII/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/VII/2016

Kraków: Budowa parkingu ekologicznego w oś. Centrum A wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie Klubu /Jędruś/. Znak sprawy 5/VII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/VII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/VII/2016

Kraków: Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego/ ul. Skarżyńskiego w Krakowie oraz budowa schodów terenowych i fragmentu chodnika na działce nr 298 przy ul. Okulickiego
Numer ogłoszenia: 134593 - 2016; data zamieszczenia: 13.07.2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/VII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/VII/2016

Kraków: Budowa chodnika w ul. Zaborze
Numer ogłoszenia: 130129 - 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/VII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 17/VI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa chodnika przy ul. Zdunów na odc. od ul. Kowalskiej do ul. Żywieckiej w Krakowie. Znak sprawy 17/VI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 17/VI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/VI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Remont trzech wózków rewizyjnych oraz prowadnic usytuowanych pod konstrukcją mostu im. Józefa Piłsudskiego przez rz. Wisłę w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie. Znak sprawy 4/VI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/VI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/VI/2016

Kraków: Budowa miejsc postojowych dla taksówek w rejonie Tauron Arena Kraków w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnej i realizacja robót budowlanych. Znak sprawy 16/VI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/VI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/VI/2016

Ubezpieczenie wybranego mienia Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od ryzyk żywiołowych. Znak sprawy: 14/VI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/VI/2016

   

Zamówienie publiczne. Znak sprawy 15/VI/2016

Obsługa systemu roweru publicznego w okresie 15.VII – 31.VIII.2016 r. – uruchomienie systemu podyktowane organizacją Światowych Dni Młodzieży. Znak sprawy: 15/VI/2016

Więcej: Zamówienie publiczne. Znak sprawy 15/VI/2016

   

Zamówienie publiczne - znak sprawy 12/VI/2016

Dotyczy zamowienia publicznego p.n.: Posadowienie 3 szaletów miejskich wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, elektroenergetycznymi i zagospodarowaniem terenu w następujących lokalizacjach: 1) Cichy Kącik – Chodowieckiego, 2) Starowiślna – Dietla, 3) Młynówka Królewska (Młoda Polska). Znak sprawy 12/VI/2016

Więcej: Zamówienie publiczne - znak sprawy 12/VI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/VI/2016

Obsługa geodezyjna dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak sprawy: 11/VI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/VI/2016

   

Strona 41 z 48

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum