Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/V/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II w Krakowie. Znak sprawy 1/V/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/V/2017

 

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 17/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego w formule „zaprojektuj i wybuduj". Znak sprawy: 17/IV/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 17/IV/2017

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy: 19/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia Bulwarów Wiślanych: Inflanckiego, Wołyńskiego, Poleskiego, Tynieckiego, Rodła oraz Podolskiego (z częścią Bulwaru Lotników Alianckich) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III-Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich.

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy: 19/IV/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Parking przy ul. Batalionów Chłopskich – opracowanie koncepcji" - znak sprawy: 21/IV/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/IV/2017

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 16/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego na terenie
Dzielnicy IX – „Ogródek jordanowski przy ul. Fredry".Oznaczenie sprawy: 16/IV/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 16/IV/2017

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 13/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele. Znak sprawy: 13/IV/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 13/IV/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/IV/2017

Przebudowa i wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnic miasta Krakowa wraz z aktualizacją dokumentacji i pomiarami fotometrycznymi.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/IV/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa i montaż dwóch tablic informacji pasażerskiej DIP w Krakowie" - znak sprawy: 14/IV/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/IV/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej (opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego)dla zadania budowa chodnika przy ul. Nad Strugą (na działce 697, 696 obr. 22 Śródmieście z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą w Krakowie)

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/IV/2017

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 6/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Realizacja prac konserwatorskich przy kapliczce słupowej zlokalizowanej u zbiegu ulic Lubelskiej i Mazowieckiej w Krakowie. Znak sprawy: 6/IV/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 6/IV/2017

   

Przetarg nieograniczony 12-IV-2017

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej:
Cz.1: Budowa chodnika (trasy spacerowej) na osiedlu 2 Pułku Lotniczego obok pasa startowego dawnego lotniska na działce 157/46,
Cz.2: Budowa chodnika łączącego ul. Norymberską z ul. Pychowicką w Krakowie

Więcej: Przetarg nieograniczony 12-IV-2017

   

Strona 41 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum