Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/IV/2017

Remont nawierzchni ulic: Jancarza, Nagłowickiej, Wawelskiej, Kleeberga, Bitwy nad Bzurą w Krakowie.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/IV/2017

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/IV/2017

Kraków: Przebudowa ul. Łutnia – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika. Znak sprawy 2/IV/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/IV/2017

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 5/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa chodnika przy ul. Rajskiej w ramach zadania budżetowego pn. Budowa chodnika wraz z wymianą oświetlenia i zagospodarowaniem terenu zielonego i nasadzeniem drzew wzdłuż ulicy Rajskiej na odcinku od wejścia do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do ul. Dolnych Młynów. Znak sprawy: 5/IV/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 5/IV/2017

   

Przetarg nieograniczony 9-IV-2017

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Mochnaniec w Krakowie oraz uzyskanie decyzji ZRID

Więcej: Przetarg nieograniczony 9-IV-2017

   

Przetarg nieograniczony 8-IV-2017

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy XIII – al. Pod Kopcem, ul. Wrobela, ul. Heltmana w Krakowie

Więcej: Przetarg nieograniczony 8-IV-2017

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 10/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy oświetlenia parkingu przy ul. Lublańskiej, rejon bloku 22-24. Znak sprawy: 10/IV/2017

 

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 10/IV/2017

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 1/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej wraz z budową dróg dla rowerów umożliwiających dojazd do przejazdu rowerowego.Oznaczenie sprawy: 1/IV/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 1/IV/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/IV/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęczej w formule "zaprojektuj i wybuduj". Znak sprawy: 4/IV/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/IV/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sorawy 3/IV/2017

Kraków: Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla trzech projektów aplikujących o dofinansowanie w ramach 4 Osi priorytetowej, podziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, RPO WM na lata 2014 – 2020.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sorawy 3/IV/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 25/III/2017

Kraków: Budowa oświetlenia ulicznego: Część 1 – w ulicach Jodłowej i Starowolskiej w Krakowie. Część 2 – na terenie Dzielnicy X - ul. Siarczki w Krakowie. Część 3 – na terenie Dzielnicy VI - ul. Palmowa, ul. Machaya w Krakowie. Znak sprawy: 25/III/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 25/III/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/III/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie koncepcji dla odwodnienia rejonu ul. Zakamycze oraz terenu przyległego. 

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/III/2017

   

Strona 42 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum