Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/IX/2016


Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy przejściu pod ul. Konopnickiej od strony ul. Ludwinowskiej naprzeciwko dawnego Hotelu Forum.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/IX/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/X/2016

Kraków: Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2016/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/X/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 11/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Rozbudowa linii światłowodowych ZIKiT na terenie miasta Krakowa w ramach budowy systemu monitoringu wizyjnego. Oznaczenie sprawy: 11/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 11/X/2016

   

Przetarg nieograniczony: Znak sprawy: 7/X/2016

Budowa ścieżek rowerowych: 1) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Opolskiej i Conrada na odcinku od kładki do ul. Weissa w Krakowie. 2)Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie.

Więcej: Przetarg nieograniczony: Znak sprawy: 7/X/2016

   

Przetarg nieograniczony - 3/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Taklińskiego w zakresie budowy czterech przystanków autobusowych (bez zatok). Znak sprawy: 3/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - 3/X/2016

   

Przetarg nieograniczony - 8/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa ul.Ważewskiego, rozbudowa ul. Zakarczmie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i uzyskaniem ostatecznych decyzji ZRID.Znak sprawy: 8/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - 8/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/X/2016

Kraków: Budowa przyłącza oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy IV Miasta Krakowa – ul. Łokietka. Znak sprawy 2/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/X/2016

Kraków: Rozbiórka 75% obiektu wraz z opracowaniem dokumentacji rozbiórkowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej dla całego obiektu starych fundamentów szkoły przy ul. Gumniska w Krakowie. Znak sprawy 5/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/X/2016

Kraków: Remont szaletu miejskiego zlokalizowanego w przejściu podziemnym ul. Wielicka w Krakowie

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/X/2016

Przetarg nieograniczony p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą oświetlenia ulicznego na os. Szklane Domy w Nowej Hucie – w formule zaprojektuj i wybuduj. Znak sprawy 1/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/X/2016

Kraków: Rozbiórka obiektu wraz z opracowaniem dokumentacji rozbiórkowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej na rozbiórkę dla budynku zlokalizowanego przy ul. Bełzy na działce nr 79/2 obr 96 Podgórze. Znak sprawy 4/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/X/2016

   

Strona 44 z 55

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum