Przetargi

Przetarg nieograniczony - 3/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Taklińskiego w zakresie budowy czterech przystanków autobusowych (bez zatok). Znak sprawy: 3/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - 3/X/2016

 

Przetarg nieograniczony - 8/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa ul.Ważewskiego, rozbudowa ul. Zakarczmie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i uzyskaniem ostatecznych decyzji ZRID.Znak sprawy: 8/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - 8/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/X/2016

Kraków: Budowa przyłącza oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy IV Miasta Krakowa – ul. Łokietka. Znak sprawy 2/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/X/2016

Kraków: Rozbiórka 75% obiektu wraz z opracowaniem dokumentacji rozbiórkowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej dla całego obiektu starych fundamentów szkoły przy ul. Gumniska w Krakowie. Znak sprawy 5/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/X/2016

Kraków: Remont szaletu miejskiego zlokalizowanego w przejściu podziemnym ul. Wielicka w Krakowie

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/X/2016

Przetarg nieograniczony p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą oświetlenia ulicznego na os. Szklane Domy w Nowej Hucie – w formule zaprojektuj i wybuduj. Znak sprawy 1/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/X/2016

Kraków: Rozbiórka obiektu wraz z opracowaniem dokumentacji rozbiórkowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej na rozbiórkę dla budynku zlokalizowanego przy ul. Bełzy na działce nr 79/2 obr 96 Podgórze. Znak sprawy 4/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 22/IX/2016

Kraków: Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Zawiszy w Krakowie – opracowanie dokumentacji. Znak sprawy 22/IX/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 22/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/IX/2016

Kraków: Wymiana słupów, opraw i kabli oświetlenia ulicznego na terenie Miasta

Ogłoszenie nr 316327 - 2016 z dnia 2016-09-30 r.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 18/IX/2016

   

Licytacja elektroniczna. Znak sprawy 20a/IX/2016

Dotyczy licytacji elektornicznej p.n.: Dostawa stacji graficznych z oprogramowaniem w ramach zadania pn.: Zakupy inwestycyjne ZIKiT. Znak sprawy 20a/IX/2016

Więcej: Licytacja elektroniczna. Znak sprawy 20a/IX/2016

   

Licytacja elektroniczna. Znak sprawy 20/IX/2016

Dotyczy licytacji elektronicznej p.n.: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach zadania pn.: Zakupy inwestycyjne ZIKiT. Znak sprawy 20/IX/2016

Więcej: Licytacja elektroniczna. Znak sprawy 20/IX/2016

   

Strona 45 z 56

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum