Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/VI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Remont trzech wózków rewizyjnych oraz prowadnic usytuowanych pod konstrukcją mostu im. Józefa Piłsudskiego przez rz. Wisłę w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie. Znak sprawy 4/VI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/VI/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/VI/2016

Kraków: Budowa miejsc postojowych dla taksówek w rejonie Tauron Arena Kraków w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnej i realizacja robót budowlanych. Znak sprawy 16/VI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/VI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/VI/2016

Ubezpieczenie wybranego mienia Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od ryzyk żywiołowych. Znak sprawy: 14/VI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/VI/2016

   

Zamówienie publiczne. Znak sprawy 15/VI/2016

Obsługa systemu roweru publicznego w okresie 15.VII – 31.VIII.2016 r. – uruchomienie systemu podyktowane organizacją Światowych Dni Młodzieży. Znak sprawy: 15/VI/2016

Więcej: Zamówienie publiczne. Znak sprawy 15/VI/2016

   

Zamówienie publiczne - znak sprawy 12/VI/2016

Dotyczy zamowienia publicznego p.n.: Posadowienie 3 szaletów miejskich wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, elektroenergetycznymi i zagospodarowaniem terenu w następujących lokalizacjach: 1) Cichy Kącik – Chodowieckiego, 2) Starowiślna – Dietla, 3) Młynówka Królewska (Młoda Polska). Znak sprawy 12/VI/2016

Więcej: Zamówienie publiczne - znak sprawy 12/VI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/VI/2016

Obsługa geodezyjna dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak sprawy: 11/VI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/VI/2016

   

Zamówienie publiczne - znak sprawy 10/VI/2016

Dotyczy zamówienia publicznego p.n.: Posadowienie 3 szaletów miejskich wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, elektroenergetycznymi i zagospodarowaniem terenu w następujących lokalizacjach: 1) Cichy Kącik – Chodowieckiego, 2) Starowiślna – Dietla, 3) Młynówka Królewska (Młoda Polska). Znak sprawy 10/VI/2016

Więcej: Zamówienie publiczne - znak sprawy 10/VI/2016

   

Zamówienie publiczne. Znak sprawy 9/VI/2016

Wdrożenie w terenie czasowej organizacji ruchu na czas Światowych Dni Młodzieży – część 4 – oznakowanie stref ograniczonego ruchu wraz z trasami przejazdu. Znak sprawy: 9/VI/2016

Więcej: Zamówienie publiczne. Znak sprawy 9/VI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/VI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa ciągu rowerowego na koronie wałów od Białuchy do mostu Wandy w Krakowie o dł. około 5,5 km w formule „zaprojektuj i wybuduj". Znak sprawy 7/VI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/VI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/V/2016

Kraków: Utrzymanie, konserwacja i naprawy stacji meteorologicznych, systemu monitoringu dróg, drogowych tablic zmiennej treści na terenie miasta Krakowa. Znak sprawy 14/V/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/V/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/V/2016

Kraków: Budowa zjazdu publicznego z ul. Braci Schindlerów w Krakowie na działce nr 112/1 obręb 7 Nowa Huta

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/V/2016

   

Strona 45 z 52

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum