Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/III/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, oś. Piastów 34a

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/III/2017

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/II/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa oświetlenia chodnika od ul. Świtezianki do żłobka nr 19 w Krakowie.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 9/II/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/III/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa bonów podarunkowych ważnych w różnych punktach usługowo-handlowych.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/III/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/II/2017

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja w ramach zadania pn.: "Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25 ÷ 28" - znak sprawy: 11/II/2017

 

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/II/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/II/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Rozbiórka obiektu wraz z opracowaniem dokumentacji rozbiórkowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej na rozbiórkę hydroforni na oś. Krakowiaków 21. Znak sprawy: 7/II/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 7/II/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/II/2017

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej (opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego) rozbudowy ul. Zalesie w Krakowie od ul. Drukarskiej do ul. Przemiarki oraz uzyskanie decyzji ZRID. Zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska – Przemiarki)

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/II/2017

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 2/II/2017

Dot. przetargu nieograniczonego: Dekoracja okolicznościowa Miasta Krakowa w 2017 r.

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 2/II/2017

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 3/II/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Oznaczenie sprawy: 3/II/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 3/II/2017

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 4/II/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.„Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej    dla czterech projektów aplikujących o dofinansowanie w ramach 4 Osi priorytetowej, podziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, RPO WM na lata 2014-2020":

Cz. I - Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic: Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie"

Cz. II - Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie"

Cz. III - Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie"

Cz. IV - Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa"

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 4/II/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/I/2017

Kraków: Remont tunelu pod Rondem Grunwaldzkim w ciągu ul. Konopnickiej w Krakowie – nitka od strony zachodniej oraz naprawa uszkodzonego sufitu podwieszonego do stropu tunelu w nitce od strony wschodniej. Znak sprawy 13/I/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/I/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/I/2017

Kraków: Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego - etap II.  Znak sprawy 9/I/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 9/I/2017

   

Strona 45 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum