Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/I/2017

Kraków: Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudoł Dominikański w formule „zaprojektuj i zbuduj". Znak sprawy: 14/I/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/I/2017

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/I/2017

Kraków: Utrzymanie i montaż tablic z nazwami ulic i placów w granicach administracyjnych Miasta Krakowa. Znak sprawy 7/I/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/I/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/I/2017

Kraków: Zaprojektowanie oraz uzgodnienie projektów organizacji ruchu w strefie płatnego parkowania i obszarze ograniczonym ulicami: Al. Trzech Wieszczów, Czarnowiejska, Nawojki, Armii Krajowej, od północy torami kolejowymi a od wschodu ul. Prądnicką. Znak sprawy 11/I/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/I/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/I/2017

Kraków: Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych. Znak sprawy 6/I/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/I/2017

   

Przetarg nieograniczony - 10/I/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie" w ramach zadania ZIKiT/T1.92/14. Znak sprawy: 10/I/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony - 10/I/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/I/2017

Bieżące utrzymanie publicznych toalet wolnostojących na terenie Miasta Krakowa.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 3/I/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/I/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Bieżące utrzymanie pompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Znak sprawy: 5/I/2017.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/I/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/I/2017

Kraków: Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID: cz.1: Rozbudowa ul. Podwórkowej cz.2: Rozbudowa ul. Powały z Taczewa w Krakowie. Zadanie inwestycyjne – Przebudowa ul. Czajnej wraz z ulicami przyległymi.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/I/2017

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/I/2017

Kraków: Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie" w ramach zadania ZIKiT/T1.92/14

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/I/2017

   

Przetarg nieograniczny. Znak sprawy 15/XII/2016

Kraków: Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej – Obszar 3 obejmujący Dzielnice IV-VII. Znak sprawy 15/XII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczny. Znak sprawy 15/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/XII/2016

Kraków: Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych. Znak sprawy 20/XII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/XII/2016

   

Strona 46 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum