Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/V/2016

Kraków: Budowa zjazdu publicznego z ul. Braci Schindlerów w Krakowie na działce nr 112/1 obręb 7 Nowa Huta

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/V/2016

 

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 5/VI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Obsługa systemu transmisji danych GSM/GPRS dla zapewnienia realizacji zadań w zakresie transmisji danych w ramach systemów centrum sterowania ruchem.Oznaczenie sprawy 5/VI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 5/VI/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 3/VI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja w ramach zadania pn: Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25 i 28. Znak sprawy 3/VI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 3/VI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/V/2016

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ulicy Miechowity 13 wraz z budową miejsc postojowych

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 11/V/2016

   

Zamówienie publiczne - znak sprawy 16/V/2016

Dotyczy zamówienia publicznego p.n.: Posadowienie 4 szaletów miejskich wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, elektroenergetycznymi i zagospodarowaniem terenu w następujących lokalizacjach: 1) Cichy Kącik – Chodowieckiego, 2) Starowiślna – Dietla, 3) ul. Focha – przy Ogrodniku, 4) Młynówka Królewska (Młoda Polska). Znak sprawy 16/V/2016

Więcej: Zamówienie publiczne - znak sprawy 16/V/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/VI/2016

Budowa parkingu przy ul. Płaszowskiej oraz drogi manewrowej, odwodnienia, oświetlenia, przekładki kolidującego uzbrojenia. Znak sprawy 1/VI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/VI/2016

   

Zamówienie publiczne - Znak sprawy 12/V/2016

Dostawa wraz z montażem 2 szt. platform schodowych dla osób niepełnosprawnych w szaletach miejskich tj.: szalet ul. Rakowicka i szalet ul. Sienna, na potrzeby osób niepełnosprawnych podczas światowych dni młodzieży w Krakowie. Znak sprawy 12/V/2016

Więcej: Zamówienie publiczne - Znak sprawy 12/V/2016

   

Zamówienie publiczne. Znak sprawy: 2/VI/2016

Awaryjna wymiana elementów konstrukcyjnych torowiska tramwajowego zabudowanego w ulicy Kościuszki w zakresie łuków torowych przy ulicy Włóczków oraz ulicy Flisackiej w Krakowie Znak sprawy: 2/VI/2016

Więcej: Zamówienie publiczne. Znak sprawy: 2/VI/2016

   

Zamówienie publiczne. Znak sprawy 15/V/2016

Wdrożenie w terenie czasowej organizacji ruchu na czas Światowych Dni Młodzieży z podziałem na 4 części. Znak sprawy: 15/V/2016

Więcej: Zamówienie publiczne. Znak sprawy 15/V/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/V/2016

Kraków: Budowa miejsc parkingowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku ul. Mogilska 50-56 w Krakowie, budową systemu oświetlenia i przebudową kolidującego kabla energetycznego na działkach nr: 299/27, 471/3 obr. 5 Śródmieście przy ul. Mogilskiej/ul. Grunwaldzkiej w Krakowie. Znak sprawy 3/V/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/V/2016

   

Zamówienie publiczne. Znak sprawy: 10/V/2016

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ŚDM w Krakowie poprzez zwiększenie liczby miejsc parkingowych w Krakowie. Znak sprawy: 10/V/2016

Więcej: Zamówienie publiczne. Znak sprawy: 10/V/2016

   

Strona 47 z 53

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum