Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie koncepcji uzupełniającej dla budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa wraz z aktualizacją PFU dla całości zadania: Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa. Znak sprawy 5/XII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/XII/2016

 

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Podłączenie systemu kamer monitoringu przejść podziemnych do systemu kamer sterowania ruchem. Znak sprawy 7/XII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 7/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa kamer nadzoru ruchu drogowego dla systemu UTCS. Znak sprawy 6/XII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 8/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Zakup serwerów sieciowych wraz z rozbudową przestrzeni storage dla potrzeb systemów informatycznych ZIKiT:
Cz. I – Dostawa urządzeń sieciowych UTM, Cz. II – Dostawa serwerów sieciowych. Oznaczenie sprawy: 8/XII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 8/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Bieżące utrzymanie i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne z podziałem na dwie części.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/XII/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Sprzątnie pomieszczeń zlokalizowanych w tunelu tramwajowym Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST), przystanek „Dworzec Główny" oraz przystanek „Politechnika".Znak sprawy 1/XII/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/XII/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/XI/2016

Kraków: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy ulicy Orlińskiego w Krakowie w zakresie budowy miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 22/XI/2016

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
Rozbudowa ul. Ważewskiego – etap I, rozbudowa ul. Zakarczmie – etap I wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia i uzyskaniem ostatecznych decyzji ZRID

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 22/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony - 4/XI/2016

Dotyczy: Świadczenie usług holowania pojazdów na terenie Miasta Kraków.

Część 1 - Śródmieście w ramach art.50a i 130a Prawo o ruchu drogowym,
Część 2 - Krowodrza w ramach art.50a i 130a Prawo o ruchu drogowym,
Część 3 - Podgórze w ramach art.50a i 130a Prawo o ruchu drogowym.

Więcej: Przetarg nieograniczony - 4/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/XI/2016

Kraków: Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania: cz.1: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie cz.2: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic; Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa cz.3: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie.Znak sprawy 20/XI/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/XI/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/XI/2016

Kraków: Opracowanie koncepcji budowy toru motocyklowo – samochodowego wraz z obsługą komunikacyjną.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 19/XI/2016

   

Strona 48 z 64

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum