Przetargi

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 15/X/2016

Kraków: Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik – II etap. Znak sprawy 15/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 15/X/2016

 

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 9/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa parkingu:
1)część 1 – Budowa parkingu przy ul. Duża Góra na działkach 199/8, 201/12, 202/8, 373/18 obr.56 Podgórze.
2)część 2 – Budowa Parkingu przy ul. Mała Góra na działkach 128/11, 128/12 obr.57 Podgórze.

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 9/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przebudowa ul. Kaspra Żelechowskiego polegająca na uporządkowaniu terenu przylegającego do jezdni w formie utwardzenia płytami ażurowymi i kostką betonową na istniejących zjazdach indywidualnych.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 16/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/X/2016

Kraków: Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudoł Dominikański w formule „zaprojektuj i wybuduj". Znak sprawy 14/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa – ul. Trockiego, ul. Zalesie 27A-C, ul. Burgundzka, ul. Wandejska, ul. Normandzka, ul. Obozowa. Znak sprawy: 18/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/X/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/IX/2016


Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy przejściu pod ul. Konopnickiej od strony ul. Ludwinowskiej naprzeciwko dawnego Hotelu Forum.

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/IX/2016

   

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/X/2016

Kraków: Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2016/2017

Więcej: Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/X/2016

   

Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 11/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Rozbudowa linii światłowodowych ZIKiT na terenie miasta Krakowa w ramach budowy systemu monitoringu wizyjnego. Oznaczenie sprawy: 11/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - Znak sprawy 11/X/2016

   

Przetarg nieograniczony: Znak sprawy: 7/X/2016

Budowa ścieżek rowerowych: 1) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Opolskiej i Conrada na odcinku od kładki do ul. Weissa w Krakowie. 2)Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie.

Więcej: Przetarg nieograniczony: Znak sprawy: 7/X/2016

   

Przetarg nieograniczony - 3/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Taklińskiego w zakresie budowy czterech przystanków autobusowych (bez zatok). Znak sprawy: 3/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - 3/X/2016

   

Przetarg nieograniczony - 8/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa ul.Ważewskiego, rozbudowa ul. Zakarczmie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i uzyskaniem ostatecznych decyzji ZRID.Znak sprawy: 8/X/2016

Więcej: Przetarg nieograniczony - 8/X/2016

   

Strona 48 z 60

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum